Stratejik Eğitim ve Gelişim Girişimleri
15/12/2015 Eğitim ve Gelişim

Stratejik Eğitim ve Gelişim Girişimleri

Yılın son aylarının gelmesi ile birlikte eğitim birimleride gelecek yıl için veya daha uzun vadeli strateji planları oluşturmaya başlıyorlar. Bu yazımda şirket stratejileri ile entegre olabilecek eğitim ve gelişim girişimlerini kısaca özetlemek istedim.

Stratejik eğitim ve gelişim girişimleri bir şirketin iş stratejisini gerçekleştirmesine yardımcı olması için gerçekleştirmesi gereken öğrenmeyle ilgili eylemlerdir.

Stratejik eğitim ve gelişim girişimleri şirketin endüstrisi, hedefleri, kaynakları ve yetkinliklerine göre şirketten şirkete değişmektedir. Girişimler iş ortamına, şirketin hedefleri ve kaynaklarının nasıl anlaşıldığına ve olası eğitim ve geliştirme seçenekleri ile ilgili anlayışa dayalıdır. Bu girişimler şirkete belli eğitim ve geliştirme seçeneklerinin hazırlamalarında yol gösterici olmaktadırlar. Ayrıca, eğitim işlevinin şirketin hedeflerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunacağını da göstermektedirler.

Stratejik Eğitim ve Gelişim Girişimleri ve Uygulamaları

Şirketler eğitim ve gelişim stratejilerini oluştururken aşağıda görebileceğiniz ana başlıklardan bir veya birkaçına odaklanıp, bu doğrultuda faaliyetlerini şekillendiriler. Ben sizler ile birkaç örnek paylaşmak istedim. Liste şirketin faaliyet alanı, eğitim bütçesi, eğitim kaynakları gibi faktörlere bağlı olarak artabilir veya azalabilir.

Öğrenme Portfolyosunu Çeşitlendirmek

 • Oyunlaştırma (Gamification) kullanımı
 • Eğitimde yeni teknolojilerin kullanımı
 • İnformal öğrenmenin kolaylaştırılması
 • Daha fazla kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatı sunulması

Eğitim Alan Sayısını Arttırmak

 • Müşterilerin, bayilerin, tedarikçilerin ve çalışanlarının eğitilmesi
 • Çalışanlara daha fazla öğrenme olanağı verilmesi
 • Eğitim katılımının şirket içinde teşvik edilmesi

Çalışanların Öğrenme Hızını Arttırmak

 • İhtiyaçların ve yüksek kaliteli öğrenme çözümlerinin hızla belirlenmesi
 • Eğitim programlarının geliştirilmesi süresinin kısaltılması
 • Öğrenme kaynaklarına ihtiyaç duyulduğunda ulaşmanın kolaylaştırılması

Müşteri Hizmetlerini Geliştirmek

 • Çalışanların ürün ve hizmet hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
 • Çalışanların müşteri ile etkileşim kuracak becerilere sahip olmasının sağlanması
 • Çalışanların rollerini ve karar alma otoritesini anlamalarının sağlanması

Gelişme Fırsatları Tanımak ve Çalışanları Aktarmak

 • Çalışanların gelişme imkanlarına sahip olmasının sağlanması
 • Çalışanların kariyer fırsatlarını ve kişisel gelişim fırsatlarını anlamalarını sağlanması
 • Eğitim ve gelişimin çalışanların mevcut işlerindeki ihtiyaçlarını ve gelişme ihtiyaçlarını karşılamasının sağlanması

Bilgi Elde Etme ve Paylaşmak

 • Bilgi çalışanlardan bilgi edinilmesi
 • Bilginin yerinde düzenlenmesi ve saklanması
 • Bilgiyi erişebilir kılmak için yöntemler sunulması

Eğitim ve Gelişimi Şirketin Stratejik Doğrultusuna Uygun Hale Getirmek

 • İhtiyaç duyulan bilgi, beceri, yetenek veya yetkinliklerin belirlenmesi
 • Mevcut eğitim ve geliştirme programlarının şirketin stratejik ihtiyaçlarını karşılamasının sağlanması

Çalışma Ortamını Öğrenme ve Eğitim Aktarımını Desteklenmesinin Sağlanması

 • Zaman, kaynak ve donanım eksikliği gibi öğrenme kısıtlamalarının ortadan kaldırılması
 • Takım çalışmasını, işbirliğini, yaratıcılığı ve bilgi alışverişini desteklemeye yönelik fiziksel mekan ayrılması
 • Çalışanların öğrenmenin önemini anlamasının sağlanması
 • Yöneticilerin ve akranların eğitim, geliştirme ve öğrenmeyi desteklemelerinin sağlanması

Stratejik Eğitim ve Gelişim Girişimleri Geliştirmek için Sorulacak Sorular

 1. Şirketin vizyonu ve misyonu nedir? İş stratejisinin stratejik etkenlerini belirleyin.
 2. İş stratejileri ve iş ortamı güçlükleri nedeniyle şirketin hangi yeterliliklere sahip olması gerekmektedir?
 3. Başarı için gereken yeteneğin örgüte çekilmesi, elde tutulması ve geliştirilmesi için hangi eğitim ve geliştirilme programları en iyi olacaktır?
 4. Şirket başarısı ve iş stratejisi için hangi yetkinlikler kritik öneme sahiptir?
 5. Şirketin eğitim ve gelişim ile iş stratejisi arasındaki bağlantıyı idarecilerin, yöneticilerin, çalışanların veya müşterilerin anlamalarını sağlamak için bir planı var mı?
 6. Üst düzey yönetim grubu eğitim ve gelişimi destekleyecek mi?
 7. Şirket sadece bireylere değil, takımlara da eğitim ve gelişim olanakları sağlıyor mu?

Şirketin Eğitim ile İşletme Stratejilerinin Bağdaştırılması Analizi

Müşteriler; Müşterilerimiz kimlerdir? Bizler onlar için nasıl çalışırız?
Organizasyon; Misyonumuza ulaşabilmek için neler yaparız?
Ürün ve Hizmetler; Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin stratejilerimize uygun olduğunu nasıl anlarız?
Araştırma ve Gelişim; Eğitim ve öğretim alanlarında ne durumdayız ve bilgiyi bu alanlara nasıl kullanırız?
İşletme Sistemleri; Hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız süreçler, ürünler, ekipmanlar ve prosedürler nelerdir?
Sürekli Öğrenme; Şirketteki öğretimin sürekli ve birkaç kaynaklı olduğunu nasıl anlarız?
Sonuçlar; Müşterilerimizin standartlarına göre nasıl sonuç alabiliriz?

Share: