İnsan Kaynakları Etik Kodları
11/02/2016 İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Etik Kodları

İnsan kaynakları ve eğitim yönetimi profesyonelleri olarak, işletmeye değer yaratmak ve işletmenin etik başarısına katkıda bulunmak ile sorumluyuz. Bireysel kararlarımız ve eylemlerimiz için mesleki sorumluluğumuzun olduğunu kabul ediyoruz. Aynı zamanda değer ve güven yaratan faaliyetleri arttırarak insan kaynakları mesleğini savunan bir pozisyondayız.

Bu noktada yazılı veya yazılı olmayan bir çok etik koda uymak durumundayız. İlk yazıma bu alandaki genel kurallar ile başlamak ve tüm iş süreçlerimizde de bu kod ile hareket etmenin faydalı olacağını düşünüyorum.

Mesleki Sorumluluk

Bireysel kararlarınız ve eylemleriniz için mesleki sorumluluğunuz bulunmakta. Aynı zamanda değer ve güven yaratan faaliyetleri arttırarak insan kaynakları mesleğini savunan bir pozisyondasınız.

 1. Etik ve profesyonel davranışlarda yüksek standartlara uyum.
 2. Örgütsel hedeflere ulaşmada veya katkıda insan kaynaklarının etkinliğini ölçme.
 3. Yasalara uyum.
 4. Sürekli olarak mesleğinin değerlerine uygun çalışma.
 5. Hizmet, performans ve sosyal sorumlulukta en yüksek düzeye ulaşmak için çalışma.
 6. Çalışanları olarak insanların en uygun şekilde çalıştırılması ve takdir edilmesini savunma.
 7. İş sonuçlarını etkilemek amacıyla oluşturulan tartışma ortamlarında açık olarak görüşlerini savunma.

Mesleki Gelişim

En yüksek yetkinlik standardına erişmek ve sürekli gelişim ortamında yetkinlikleri güçlendirmeyi taahhüt etmek için çabalamalısınız.

 1. Sürekli öğrenmeyi, beceriler geliştirmeyi ve hizmet ettiğiniz örgütler ve insan kaynakları yönetimi konularına ilişkin yeni bilgi ve deneyimlere dayalı uygulamalar geliştirme taahhütü.
 2. Bilgi ve deneyimlerin temeline, mesleğin ve bireylerin eğitimle, araştırmayla ve bilginin yaygınlaştırılması ile gelişimine katkıda bulunma.

Etik Liderlik

Etik davranışın en yüksek standardına ulaşmak için rol model olmanız gerekmektedir.

 1. Etik olun ve tüm profesyonel ilişkilerinizde etik davranın.
 2. Bireysel ve grup faaliyetleri sırasında ortaya çıkan kararların etik olduğu ve etik bir şekilde uygulandığı sorusu geldiği zaman bunun garantisini verin.
 3. Bir durumun etik açıdan uygunluğundan şüpheniz olursa, işin uzmanına danışın.
 4. Diğerlerinin gelişiminde örgütlerde ve mesleki açıdan etik liderler, öğretim ve mentörlük yaparak kazanılan gelişim kadar başarılıdır.

Doğruluk ve Adalet

Tüm çalışanlar ve onların örgütleri için doğruluk ve adalet gözeterek onları ilerletmekten ve geliştirmekten etik olarak sorumlusunuz.

 1. Her bireyin kendine özgü oluşuna ve kişisel öz-değerlerine saygı duymak.
 2. Yıldırma, korkutma ve yaşadışı ayrımcılıktan uzak güven içinde bir çalışma ortamı yaratmak için, insanlara onurlu,saygılı ve merhametli şekilde davranmak.
 3. Her bireye becerilerini geliştirme ve yeni yetkinlikler kazanma fırsatı sağlamak.
 4. Hizmet ettiğiniz örgütte çeşitliliği taahhüt etme ve farklılıkları kapsayacak ortamı garanti etmek.
 5. Herkes için adil, tutarlı ve eşit uygulamaları temel alan politikalar ve prosedürler geliştirmek, onları yönetmek ve savunmak.
 6. Bireysel çıkarlar ne olursa olsun, örgütün hem etik hem de yasal olan kararlarını desteklemek.
 7. Hizmet ettiğiniz örgütün bulunduğu ülke ve ülkelerdeki yönetimin söyleminde uygulayın ve sorumluluğu alarak davranın.

Çıkar Çatışması

Paydaşlarınızla yüksek güven ortamını korumalısınız. Paydaşlarınızın çıkarlarını ve aynı şekilde kendi mesleki bütünlüğünüzü korumalısınız ve güncel, olası veya potansiyel çıkar çatışması yaratacak faaliyetlere ortam vermemelisiniz.

 1. Örgütünüzdeki çıkar çatışmaları üzerine yayınlanmış olan politikalarına bağlı kalın ve kullanımını savunun.
 2. Kişisel, maddi veya finansal kazanç elde etmek için görevinizi ya da bulunduğunuz pozisyonunuzu kullanmaktan veya böyle görünen faaliyetlerden kaçının.
 3. İnsan kaynakları proseslerinde ayrıcalıklı muamele etmekten veya öncelik tanımaktan kaçının.
 4. Çıkar çatışmaları veya öyle görünen durumları belirlemek için yükümlülüklerinizi önceliklendirin.
 5. Çatışmalar ortaya çıktığında, onları ilgili paydaşlara aktarın.

Bilginin Kullanımı

Özellikle bilginin kazanılması ve yayılmasında doğru iletişimi sağlama ve bilinçli karar vermeyi kolaylaştırma sırasında, bireysel hakları düşünmeli ve korumalısınız.

 1. Bilgiyi etik olarak ve sorumluluk duyarak edinmek ve yaymak.
 2. İstihdam ilişkilerini etkileyen kararlarda yanlızca uygun bilginin kullanılmasını sağlamak.
 3. Bilginin kaynağını ve doğruluğunu istihdam ile ilişkin kararlarda kullanılmasından önce araştırmak.
 4. Güncel ve doğru insan kaynakları bilgilerini korumak.
 5. Az paylaşılan ve gizli bilgiyi korumak.
 6. İnsan kaynakları politikaları ve uygulamaları hakkında paylaşılan tüm bilgilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için uygun adımları atmak.
 7. İnsan kaynakları ile ilgili eğitimlerde kullanılan tüm bilgilerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için uygun adımları atmak.

Kaynak: Human Resource Certification Institute

Share: