İhtiyaç Analizinde Kullanılabilecek Sorular
15/02/2016 İhtiyaç Analizi

İhtiyaç Analizinde Kullanılabilecek Sorular

Eğitim programları için neden ihtiyaç analizi yapmamız gerektiğini ve ihtiyaç analizi yapması gereken kişilerin hangi yetkinliklere sahip olması gerektiğine bir önceki yazımda kısa bir giriş yapmıştım. Bununla birlikte program tasarımını daha net hale getirmek için ihtiyaç analizi sürecinde ele almamız gereken, programın amaçlarına ulaşabilmek için hedeflediğimiz gelişim faaliyetlerinin içeriğinde veya destek olarak hangi alanlara odaklanabileceğimizi gösterecek bazı kilit sorular da bulunmaktadır.

Bilgi ve Beceri

 • Çalışanların işi / görevi istenilen şekilde gerçekleştirdikleri oldu mu?
 • İş / görev, bilgi ve becerinin korunmasını sağlayacak sıklıkla gerçekleştirildi mi?
 • Çalışanlar kendilerinden bu işin / görevin hala yerine getirilmesinin beklendiğini biliyorlar mı?
 • Eğitim verildi mi?
 • Eğitim etkili oldu mu?
 • Eğitim sırasında yeterli düzeyde uygulamaya yer verildi mi?
 • Çalışanlar eğitimden hemen sonra istenilen düzeyde performans sergileyebildiler mi?
 • İşe yardımcı unsurlar var mı?
 • İşe yardımcı unsurlar etkili mi?
 • Deneyim arttıkça performans da artıyor mu?
 • İşe ilişkin prosedür istikrarlı mı?
 • Çalışanlar eğer yaşamları buna bağlı olsa (başka eğitim almadan) işi yapabilirler miydi?

Kapasite

 • Zihinsel düzeyde kapasiteleri var mı?
 • Fiziksel düzeyde kapasiteleri var mı?
 • Eğitim almak için gerekli ön koşullara sahipler mi?

Standartlar

 • Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar mı?
 • Ne zaman yapmaları gerektiğini biliyorlar mı?
 • Yöneticileri çalışanların neyi yapmaları ve ne zaman yapmaları gerektiği konusunda aynı fikirde mi?
 • Standartlar yazılı mı?
 • Çalışanlar nasıl değerlendirileceklerini biliyorlar mı?

Ölçme / Değerlendirme

 • Performans ölçülüyor mu?
 • Yapılan değerlendirmeler söz konusu iş ile ilgili performansı ölçümlemeye yönelik mi?
 • Ölçümlemeler yapılan işten ziyade elde edilen sonuçları ölçmeye yönelik mi?
 • İşin sonucunda elde edilen sonuçlar ölçümleniyor mu?
 • Ölçümlemeler objektif mi?
 • Ölçümleme yöntemlerini oluşturan kişiler bu alanda yetkin mi?

Geri Bildirim

 • Çalışanlara performansları hakkında bilgi veriliyor mu?
 • Geri bildirim yakın bir zamanda veriliyor mu?
 • Geri bildirim yeterli sıklıkla veriliyor mu?
 • Geri bildirim anlaşılır mı?
 • Geri bildirim, çalışanların kontrol edebileceği performansına bağlı olarak mı veriliyor?
 • Geri bildirim spesifik mi?
 • Geri bildirimin doğruluğu kanıtlanabilir mi?
 • Geri bildirim ilgili kişi tarafından veriliyor mu?
 • Geri bildirim kabul edilebilir bir tarzda mı veriliyor.

Koşullar

 • İşe ilişkin prosedürler açık ve uygun mu?
 • İşyeri fiziksel açıdan uygun bir yer mi?
 • İş için yeterli zaman var mı?
 • Gerekli araç ve ekipman var mı?
 • Araçlar ve ekipman etkili mi?
 • Gerek duyulan bilgiye ulaşılabiliyor mu?
 • Bilgi doğru mu?
 • Dikkat dağıtıcılar ve bölünmeler minimize edilmiş durumda mı?
 • Şirket politikaları ve prosedürler yeterli derece esnek mi?
 • Çalışanlar yeterli düzeyde otoriteye sahip mi?
 • Söz konusu iş tek bir kişi tarafından yapılabilir mi?
 • Yoğun dönemlerde yardım olanağı bulunuyor mu?

Ödüllendirme

 • Yapılan iş değerli görülüyor mu?
 • Çalışanlar işi yapabileceklerine inanıyorlar mı?
 • Yüksek performans gösterenler için bir ödüllendirme bulunuyor mu?
 • Yapılan ödüllendirme çalışanlar için anlamlı mı?
 • Ödüllendirme yüksek performansa bağlı mı?
 • Çalışanlar performans ve ödüllendirme arasındaki bağlantıyı biliyorlar mı?
 • Ödüllendirmeler çalışanların cesaretlerinin kırılmasını / demotivasyonlarını engelleyecek biçimde planlanmış mı?
 • Tüm olası ödüllendirmeler kullanılıyor mu?
 • Çalışanlar işlerini ilginç buluyor mu?
 • Yüksek performans için iç motivasyon unsurları var mı?
 • Farklı ödüllendirmeler dengeli bir şekilde kullanılıyor mu?
 • Yüksek performansın cezalandırılması engelleniyor mu?
 • Düşük performansın ödüllendirilmesi engelleniyor mu?
 • İş arkadaşları / eşitler arasında yüksek performans göstermek için bir baskı var mı?
 • İşle ilgili memnun olmama ya da stres kabul edilebilir düzeyde mi?
 • Düşük perforrmans dikkat çekiyor mu?
Share: