Eğitim Stratejilerinin Belirlenmesi
12/02/2016 Kurumsal Gelişim

Eğitim Stratejilerinin Belirlenmesi

Eğitim ve gelişim sürecinin ilk aşamasını oluşturan eğitim stratejilerinin belirlenmesi, sürecin etkinliğini ve iş süreçlerine ne ölçüde katkı sağlayabileceğini belirler. Eğitim stratejileri, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması öncesinde belirlemelidir.

Eğitim stratejileri belirlenirken aşağıda yer alan kriterler dikkate alınmalıdır;

 • Eğitim stratejileri şirketin hedef ve stratejilerine paralel olarak belirlenmelidir.
 • Değişen sektörel koşullar, şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda gerekli revizyonların yapılması önemlidir. Bu nedenle, eğitim stratejilerinin her yıl düzenli olarak gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.

Eğitim yönetiminin, insan kaynakları süreçleri içerisindeki yeri ve diğer insan kaynakları fonksiyonları ile bağlantılı noktaları dikkate alınmalıdır.

İşe Alım ve Yerleştirme

İşe alım ve yerleştirme faaliyetleri eğitim yönetimi sürecini yakından etkiler. Özellikle oryantasyon ve işbaşında öğrenme programlarnın tasarım ve zamanlaması yeni personel alımı doğrultusunda gerçekleştirilir.

Performans Yönetimi

Performans değerlendirme sonuçları eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesine veri sağlar. Performans yönetim sisteminde değerlendirilen yetkinliklerin (temel, yönetsel, teknik) ve/veya teknik bilgilerin değerlendirilmesi, hazırlanan kişisel gelişim planlarının dikkate alınması eğitim yönetimi sürecinin etkinliğini artırır.

Kariyer Yönetimi

Kariyer yönetim sistemi sonuçları doğrultusunda, kişisel gelişim için gerçekleştirilen faaliyetler doğrudan eğitim yönetimi ile ilgilidir. Kariyer planları doğrultusunda eğitim planları hazırlanır ve gerekli eğitimler sunulur.

Ücret Yönetimi

Ücret yönetimi dolaylı olarak eğitim yönetimiyle ilişki halindedir. Alınan eğitimlerin performansı etkilemesi sonucunda, çalışanlar hedeflerine daha rahat ulaşırlar ve bu da ücretlerini etkileyebilir.

Ödül Sistemi

Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı eğitimlere katılım, çalışanın artan performansını ödüllendirmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu noktada eğitimler, çalışanın motivasyonunu artırıcı ve kuruma bağlılığı pekiştirici birer unsura dönüştürülebilmektedir.

Eğitim stratejilerinin belirlenmesi aşamasında çeşitli yöntemlerden faydalanılabilmektedir. Üst düzey yöneticilerin katıldığı fokus grup toplantıları ya da birebir görüşmeler yapılabilir. Projenin kapsamı ve işleyişine göre farklı şekillerde de eğitim stratejileri belirlenebilir.

Eğitim stratejileri belirlenirken aşağıdaki konularla ilgili karar alınması gerekecektir;

 • Eğitim faaliyetlerinin hangi departman tarafından yürütüleceği
 • Eğitim yönetimi sürecinde yer alan aşamalarda kurum içi ya da kurum dışı kaynakların tercihi
 • Eğitim faaliyetlerine ayrılacak kaynakların belirlenmesi
 • Eğitime katılımda öncelik verilecek durumlar ve kişilerin seçimi; bu kararda yetkili mercilerin belirlenmesi
 • Zaman ve maliyet kısıtları karşısında atılacak adımlar
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenme yönetimi (eğitim ihtiyaçlarının önceden tespit edilmesi ya da ihtiyaç duyuldukça eğitim verilmesi)
 • İşbaşı ve iş dışı eğitim oranlarının belirlenmesi
 • Eğitim faaliyetlerinden beklenen faydaların tespit edilmesi
 • Eğitim faaliyetlerinde eğitime ya da geliştirmeye verilecek önemin belirlenmesi
 • Eğitim etkinliğinin ölçülmesinde esas alınacak faktörlerin tespit edilmesi

Örnek stratejiler;

 • Uzmanlaşma / genelleşme tercihi, bu kararla herkese sadece pozisyonları doğrultusunda eğitim vermek veya kademeler bazında eğitim vermek seçilebilir.
 • Kritik çalışanlar, örneğin yedekleme sistemi dahilindekilere liderlik özelliklerini geliştirmek veya satış ekibini ayrıcalıklı olarak ele alıp 360 derece ile eğitim ihtiyaçlarını belirlemek gibi.
 • Kritik bilgi / yetkinlikler, örneğin her sene şirketin geleceği için kritik bir bilgi veya davranışı kazandırmaya yönelik eğitimlerin seçimi ve tüm çalışanlara bu bilgi / becerinin kazandırılması gibi.
 • Eğitimlerin içeride verilmesi, bu strateji ile şirket içi eğitimcilerle ilgili tasarımlar yapılabilir veya eğitim bölümünün organizasyonu eğitimlerin geliştirilmesi ve verilmesi yönünde zenginleştirilebilir.
 • Ağırlıklı olarak tercih edilen eğitim yöntemine karar verilmesi, uzaktan eğitim mi, sınıf içi mi, yoksa işbaşında öğrenme mi tercih ediliyor belirlenmeli ve bu yönde bir tasarım yapılmalıdır. Örneğin, işbaşında öğrenmeye önem veriliyorsa sınıf içi eğitimlerden çok rotasyon planlarının sistematiği kurulabilir.
 • Gelişim sorumluluğunun kimde olduğu, gelişim sorumluluğu kişinin kendisinde ise sürecin yönetilmesine çalışanların katılımı sağlanabilir.
Share: