Eğitim İhtiyaç Analizi
15/02/2016 İhtiyaç Analizi

Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim ihtiyacı, bir çalışanın görevinin gerektirdikleri ile mevcut bilgi ve becerileri arasındaki fark olarak tanımlanabilir.

Eğitim ihtiyaç analizi kapsamında, öncelikle çalışanın mevcut durumu ile hedeflenen durumu arasındaki fark belirlenmekte, ardından söz konusu farkın ne kadarının eğitimle giderilebileceği tespit edilmektedir. Bu süreçte, çalışanların eğitim isteklerinin değil, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizi Niçin Uygulanmalıdır?

 • Çalışanların işleriyle ilişkili olan eğitimlerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi
 • Hangi eğitimlerin performansı arttıracağına karar verilmesi
 • Eğitimlerin çalışanların performans hedeflerine ulaşmalarında bir fark yaratıp yaratmayacağının belirlenmesi ve alternatif çözüm önerilerine veri sağlanması
 • Eğitim ihtiyaçlarının kurumsal problemlerden ayırt edilmesinin sağlanması
 • Eğitim bütçesinin doğru eğitimlere yatırım yaparak verimli olarak kullanılması

Eğitim ihtiyaçlarının doğru olarak tanımlanması; kişilere verilecek eğitimlerin içeriği, eğitimde kullanılacak yöntem ve eğitim verecek grup gibi konularda özelleştirilerek eğitimlerin daha verimli tasarlanmasına olanak vermektedir. Kişilerin doğru eğitimlere yönlendirilmesi ise kişinin bireysel performansını arttırmakta, buna bağlı olarak da kurumun performansına katkı sağlamaktadır.

Eğitim İhtiyaç Analizini Uygulayacak Kişilerin Sahip Olmaları Gereken Yetkinlikler

 • Kurum yapısı, güç dengesi, kurum kültürü ve bilgi sistemlerini anlamak
 • Kurum içinde grup ve bireyin değişimine katkıda bulunan ya da engelleyen faktörleri anlamak
 • İşleri yapmak için gerekli olan bilgi ve becerileri belirlemek ve çalışanların yeterliliklerini değerlendirmek
 • Davranışları objektif olarak gözlemlemek ve tanımlamak
 • Veri toplama ve analiz metotları geliştirmek
 • Veriyi işlemek, sentezlemek ve veriden uygun sonuçlar çıkarmak
 • Yapıcı geri bildirim sağlamak
 • Sunum, iletişim materyalleri, öneriler ve fikirler tasarlamak
 • Eğitim ihtiyacını analiz etmek için gerekli bilgisayar becerilerine sahip olmak
Share: